Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia do Centrum Społeczno-Kulturalnego i Promocji w Kośminie
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania przetargowego