Przetarg nieograniczony na remont i modernizację budynku świetlicy wiejskiej w Borysowie
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania przetargowego