Przetarg nieograniczony na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne położonych na terenie Gminy Żyrzyn
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Szczegółowy opis przedmiotu i zakresu zamówienia
Wynik postępowania przetargowego