Przetarg nieograniczony na organizację i przeprowadzenie szkoleń, dostawę licencji i wdrożenie systemów informatycznych zintegrowanych z platformą ePUAP wraz z uruchomieniem eUsług na platformie ePUAP oraz realizację doradztwa w zakresie opracowania dokumentów, regulaminów, formularzy mających na celu wzmocnienie potencjału administracji samorządowej
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Ogłoszenie nr 1 o zmianie ogłoszenia o przetargu
Zawiadomienie nr 1 o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Odpowiedzi na pytania oferentów
Ogłoszenie nr 2 o zmianie ogłoszenia o przetargu
Zawiadomienie nr 2 o zmianie specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego