Przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego
w miejscowości Skrudki
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania przetargowego