Przetarg nieograniczony
na remont i przebudowę Amfiteatru leśnego
oraz budowę placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej
w Żyrzynie
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania przetargowego