Przetarg nieograniczony
na dowożenie uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Żyrzyn
w roku 2014
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego