Przetarg nieograniczony
na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego