Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu pn. "Gmina Żyrzyn - gminą równego dostępu do Internetu (Etap II)"
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania przetargowego