Przetarg nieograniczony na prowadzenie zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej w Osinach, Szkole Podstawowej w Skrudkach, Szkole Podstawowej w Żyrzynie i Gimnazjum w Żyrzynie dla uczestników projektu "Od wiedzy do kompetencji"
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia