Przetarg nieograniczony
na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Pytania i odpowiedzi
Wynik postępowania przetargowego