Przetarg nieograniczony na usługę odbioru odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości położonych na terenie Gminy Żyrzyn
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego