Ogłoszenie o odwołaniu przetargu na sprzedaż
zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Kośminie

Wójt Gminy Żyrzyn odwołuje II przetarg ustny na sprzedaż działki nr 7/1 położonej w Kośminie ogłoszony na dzień 5 października 2012 r. i jednocześnie informuje, że przetarg ten odbędzie się w dniu 19 października 2012 r.