Przetarg nieograniczony na modernizację dróg gminnych w miejscowości Żyrzyn
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  1. Zadanie nr 1:
  2. Zadanie nr 2:
Wynik postępowania przetargowego - 5 września 2012