Przetarg nieograniczony na utworzenie parku w Żyrzynie oraz modernizację stawu w Jaworowie na cele rekreacji
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego