Przetarg nieograniczony na usługę dowożenia uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2012
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wyjaśnienia dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zmiany wprowadzone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego - rezygnacja oferenta
Wynik postępowania przetargowego