Rokowania dotyczące sprzedaży
zabudowanej nieruchomości w Żyrzynie
Ogłoszenie o rokowaniach - aktualne
Wzór zgłoszenia udziału w rokowaniach
Odwołanie rokowań
Ogłoszenie o rokowaniach - odwołane
Zdjęcia nieruchomości
Wynik rokowań