Ogłoszenie o odwołaniu rokowań

Wójt Gminy Żyrzyn odwołuje rokowania, po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym, na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej zespołem dworsko-parkowym, oznaczonej nr dz. 666/2 o pow. 8,82 ha, położonej w Żyrzynie, ogłoszone na dzień 28.11.2011.