Przetarg nieograniczony na wybór kadry realizującej projekt pn.: Edukacja w Gminie Żyrzyn
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego