Przetarg nieograniczony na modernizację drogi gminnej w miejscowości Bałtów - etap I
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego