Zapytania oferentów i udzielone odpowiedzi dotyczące przetargu nieograniczonego na wykonanie odpływu z kanalizacji deszczowej o długości 302,5 m od zbiorczej studni odwadniającej teren przedszkola do cieku Duży Pioter
Pytanie 1:
Proszę o jednoznaczne sprecyzowanie parametrów zastosowanych rur PVC-U 400x11,7 SN8 w zakresie przekroju ścianki rury, czy ma być to profil lity, czy może być spieniony.
Odpowiedź:
Zastosowane przy realizacji zamówienia rury PVC-U 400x11,7 SN8 powinny mieć profil lity.