Przetarg nieograniczony na usługę dowożenia uczniów do i ze szkół na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2011
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego