Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytu bankowego
z przeznaczeniem na realizację wydatków inwestycyjnych przez Gminę Żyrzyn
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • załącznik nr 4 - bilans budżetu gminy za rok 2008
 • załącznik nr 5 - bilans budżetu gminy za rok 2009
 • załącznik nr 6 - sprawozdania budżetowe Rb-NDS o nadwyżce (deficycie) jst za rok 2008
 • załącznik nr 7 - sprawozdania budżetowe Rb-NDS o nadwyżce (deficycie) jst za rok 2009
 • załącznik nr 8 - sprawozdania budżetowe Rb-NDS o nadwyżce (deficycie) jst za III kwartał 2010
 • załącznik nr 9 - uchwała w sprawie uchwalenia budżetu na 2010 rok
 • załącznik nr 10 - uchwała w sprawie udzielenia absolutorium za rok 2009 rok
 • załącznik nr 11 - opinia RIO o budżecie gminy na rok 2010
 • załącznik nr 12 - uchwała Nr XXXVI/193/2010 Rady Gminy Żyrzyn z dnia 18 sierpnia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu
 • załącznik nr 13 - opinia RIO w Lublinie w sprawie możliwości spłaty kredytu
 • Wynik postępowania przetargowego