Zamówienie publiczne na dostawę masztu do fotoradaru z klimatyzowaną obudową zasilanego napięciem 230V AC do urządzeń typu FOTORAPID
Ogłoszenie o zamówieniu