Przetarg nieograniczony na remont dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej oraz modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Żyrzyn, Osiny i Parafianka
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 • załącznik nr 1: przedmiar robót - zadanie I
 • załącznik nr 2a: dokumentacja uproszczona - droga w miejscowości Osiny:
  - opis techniczny
  - plan sytuacyjny
  - przekrój normalny
 • załącznik nr 2b: szczegółowa specyfikacja techniczna - droga w miejscowości Osiny:
  - wymagania ogólne
  - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
  - warstwa odsączająca
  - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
 • załącznik nr 2c: przedmiar robót - droga w miejscowości Osiny
 • załącznik nr 3a: dokumentacja uproszczona - droga w miejscowości Parafianka:
  - opis techniczny
  - plan sytuacyjny
  - przekrój normalny
 • załącznik nr 3b: szczegółowa specyfikacja techniczna - droga w miejscowości Parafianka:
  - wymagania ogólne
  - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
  - warstwa odsączająca
  - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
 • załącznik nr 3c: przedmiar robót - droga w miejscowości Parafianka
 • załącznik nr 4a: dokumentacja uproszczona - droga w miejscowości Żyrzyn (odcinek 384 m):
  - opis techniczny
  - plan sytuacyjny
  - przekrój normalny
 • załącznik nr 4b: szczegółowa specyfikacja techniczna - droga w miejscowości Żyrzyn (odcinek 384 m):
  - wymagania ogólne
  - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
  - warstwa odsączająca
  - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
  - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych
  - krawężniki betonowe
 • załącznik nr 4c: przedmiar robót - droga w miejscowości Żyrzyn (odcinek 384 m)
 • załącznik nr 5a: dokumentacja uproszczona - droga w miejscowości Żyrzyn (odcinek 241 m):
  - opis techniczny
  - plan sytuacyjny
  - przekrój normalny
 • załącznik nr 5b: szczegółowa specyfikacja techniczna - droga w miejscowości Żyrzyn (odcinek 241 m):
  - wymagania ogólne
  - koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża
  - warstwa odsączająca
  - podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem
  - regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych
 • załącznik nr 5c: przedmiar robót - droga w miejscowości Żyrzyn (odcinek 241 m)
 • Wynik postępowania przetargowego