Przetarg nieograniczony na budowę boiska sportowego
o nawierzchni trawiastej w Żyrzynie
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- załącznik nr 1: projekt budowlano-wykonawczy
  - rysunek: projekt zagospodarowania działki pod boisko
- załącznik nr 2: przedmiar robót
- załącznik nr 3: szczegółowe specyfikacje techniczne
Wynik postępowania przetargowego