Przetarg nieograniczony na usługę dowożenia uczniów do szkół
na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2010
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego