Przetarg nieograniczony na wykonanie awaryjnych ujęć wód podziemnych dla obsługi wodociągów wiejskich w miejscowościach Parafianka i Osiny - Gmina Żyrzyn
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego