Przetarg nieograniczony na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych polegających na budowie infrastruktury edukacyjnej i sportowej w Żyrzynie
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego