Przetarg nieograniczony na rozbudowę i przebudowę
strażnicy OSP w Kotlinach na cele świetlicy wiejskiej
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
projekt architektoniczno-budowlany
  - rysunek 1
  - rysunek 2
  - rysunek 3
  - rysunek 4
  - rysunek 5
  - rysunek 6
  - rysunek 7
  - rysunek 8
  - rysunek 9
  - rysunek 10
projekt budowlany modernizacji instalacji elektrycznych
  - rysunek 1
prace budowlane
instalacje elektryczne
instalacje sanitarne
wymiana pokrycia dachowego
termomodernizacja budynku
Pytania i odpowiedzi
Ogłoszenie o unieważnieniu