Przetarg ograniczony na budowę infrastruktury edukacyjnej
i sportowej w Żyrzynie wraz ze sfinansowaniem wybudowanej inwestycji spłacanej przez Gminę przez okres 15 lat
Ogłoszenie o przetargu
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty