Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku komunalnego w Woli Osińskiej
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
- załącznik nr 1a - przedmiar robót termomodernizacji budynku komunalnego
- załącznik nr 1b - przedmiar robót dot. wymiany stolarki okiennej i drzwiowej
Wynik postępowania przetargowego