Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej
wraz z przyłączami w miejscowości Żyrzyn - etap II (od ul. Górnej do budynku hydroforni i ul. Powstania Styczniowego) Gmina Żyrzyn
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Załącznik do specyfikacji - przedmiar robót
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 20.04.2009
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia z dnia 22.04.2009
Wynik postępowania przetargowego