Przetarg nieograniczony na dowożenie uczniów do szkół
na terenie Gminy Żyrzyn w roku 2009
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego