Przetarg nieograniczony na usługę udzielenia kredytów bankowych na realizację zadań inwestycyjnych przez Gminę Żyrzyn
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zapytania oferentów
Wynik postępowania przetargowego