Przetarg nieograniczony
na wykonanie projektu budowlano-wykonawczego
budynku gimnazjum i przedszkola w Żyrzynie
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego