Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, biurowego i oprogramowania
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego