Przetarg nieograniczony na przebudowę sieci wodociągowej
wraz z przyłączami w miejscowości Żyrzyn - etap II
(od węzła nr 1 do węzła nr 12)
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego