Zmiana w regulaminie konkursu architektoniczno-urbanistycznego na projekt budynku gminnego przedszkola i gimnazjum
z salą gimnastyczną w Żyrzynie

Zamawiający wprowadza zmianę w regulaminie konkursu w punkcie 8.2 dotyczącym formy opracowania prac.

Dotychczasowe brzmienie:

8.2. Forma opracowania prac składanych w konkursie:

-pracę należy przedstawić na jednej usztywnionej planszy formatu 100 cm x 70 cm, planszę należy oznaczyć sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą - tą samą, o której mowa w punkcie 11.7,
-opis w druku w formacie A4 nie może przekraczać 4 stron maszynopisu, musi określać cenę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wyszczególnionym w punkcie 3.4, podstawowe rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i funkcjonalne, zawierać zestawienia powierzchni użytkowej oraz szacunkowy koszt realizacji projektowanej inwestycji,
-skala opracowań:
rzuty, przekroje i elewacje w skali 1:200,
zagospodarowanie terenu w skali 1:500.

zastępuje się następującym:

8.2. Forma opracowania prac składanych w konkursie:

-prace należy przedstawić na usztywnionych planszach oraz oznaczyć sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą - tą samą, o której mowa w punkcie 11.7,
-opis w druku w formacie A4 nie może przekraczać 4 stron maszynopisu, musi określać cenę opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie wyszczególnionym w punkcie 3.4, podstawowe rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i funkcjonalne, zawierać zestawienia powierzchni użytkowej oraz szacunkowy koszt realizacji projektowanej inwestycji,
-skala opracowań:
rzuty, przekroje i elewacje w skali 1:200,
zagospodarowanie terenu w skali 1:500.