Unieważnienie konkursu architektoniczno-urbanistycznego
na projekt budynku gminnego przedszkola i gimnazjum
z salą gimnastyczną w Żyrzynie

Działając na podstawie art. 124 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Wójt Gminy Żyrzyn unieważnia konkurs architektoniczno-urbanistyczno na projekt budynku gminnego przedszkola i gimnazjum z salą gimnastyczną w Żyrzynie.

Uzasadnienie: uczestnicy składający wnioski do udziału w konkursie nie spełnili wymagań określonych przez zamawiającego, wobec tego na podstawie art. 120 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zostali wykluczeni z postępowania.