Konkurs architektoniczno-urbanistyczny na projekt budynku gminnego przedszkola i gimnazjum z salą gimnastyczną w Żyrzynie
Ogłoszenie o konkursie
Regulamin konkursu
Zmiana w regulaminie
Pytania i odpowiedzi dotyczące regulaminu
Unieważnienie konkursu