Przetarg nieograniczony na wykonanie kompleksu sportowego
wg programu "Moje Boisko - Orlik 2012"
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zapytania i wyjaśnienia do specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego