Przetarg nieograniczony na budowę dróg gminnych
w miejscowościach Skrudki i Kośmin - Gmina Żyrzyn
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego