Przetarg nieograniczony na termomodernizację budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w miejscowości Żyrzyn ul. Tysiąclecia 143
Ogłoszenie o przetargu
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Modyfikacja specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Wynik postępowania przetargowego