Informacja o modyfikacji
specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wójt Gminy Żyrzyn, działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) informuje, iż dokonuje modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego na termomodernizację budynku mieszkalnego Dom Nauczyciela w miejscowości Żyrzyn ul. Tysiąclecia 143.

W załączniku nr 1 tj. w kosztorysie ofertowym określającym szczegółowy zakres robót:

a)aktualne brzmienie:
poz. 17 - KNR 0-17 2610-01 - Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 12 cm metodą lekko-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - jedn. m2 - ilość 131.605
zastępuje się nowym brzmieniem:
poz. 17 - KNR 0-17 2610-01 - Ocieplenie ścian z budynków z gazobetonu płytami styropianowymi gr. 12 cm metodą lekko-mokrą wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki - jedn. m2 - ilość 234.310
b)aktualne brzmienie:
poz. 22 - KNR 0-33 0128-01 - Malowanie elewacji - jedn. m2 - ilość 210.297
zastępuje się nowym brzmieniem:
poz. 22 - KNR 0-33 0128-01 - Malowanie elewacji - jedn. m2 - ilość 313.002