Wynik postępowania przetargowego
na remont dróg gminnych na terenie Gminy Żyrzyn

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dna 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) Wójt Gminy Żyrzyn informuje:

W przetargu nieograniczonym na remont dróg gminnych na terenie gminy Żyrzyn

Na realizację zadania nr 1: "Remont dróg gminnych gruntowych" wpłynęły 2 oferty:

Nr 5 - Usługi Asenizacyjne Transportowo-Handlowe Roman Wałach
ul. Głowackiego 57A, 24-170 Kurów
Nr 7 - Usługi Transportowe Witold Milczarczyk
Strzyżowice 35, 24-103 Żyrzyn

Kryterium wyboru oferty stanowiła cena - waga: 100%.

Po dokonaniu oceny ofert punktacja przedstawiła się następująco:

Oferta 5 - 100pkt/100
Oferta 7 - 95 pkt/100

Tym samym za najkorzystniejszą ofertę cenową na realizację zadania nr 1 została wybrana oferta złożona przez Usługi Asenizacyjne Transportowo-Handlowe Roman Wałach ul. Głowackiego 57A, 24-107 Kurów.

Na realizację zadania nr 2: "Remont dróg gminnych asfaltowych" wpłynęło 5 ofert:

Nr 1 - Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów
ul. Krańcowa 7, 24-100 Lubartów
Nr 2 - "TROJACKI" Z. Trojacki, M. Trojacki
ul. Kilińskiego 43, 27-300 Lipsko
Nr 3 - ARBUD sp. z o.o.
ul. Dworcowa 32a, 05-820 Piastów
Nr 4 - Zakład Budowy Wodociągów i Kanalizacji
Góry 85A, 24-173 Markuszów
Nr 6 - "TRANS-PETRO" Sp.j.
Pl. Wolności 15, 08-500 Ryki

Kryterium wyboru oferty stanowiła cena - waga: 100%.

Po dokonaniu oceny ofert punktacja przedstawiła się następująco:

Oferta 1 - 100 pkt/100
Oferta 2 - 30 pkt/100
Oferta 3 - 86 pkt/100
Oferta 4 - 66 pkt/100
Oferta 6 - 37 pkt/100

Tym samym za najkorzystniejszą ofertę cenową na realizację zadania nr 2 została wybrana oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów, ul. Krańcowa 7, 24-100 Lubartów.

Wszystkie oferty spełniały warunki udziału w postępowaniu.