Data
ogłoszenia
Tytuł
24.7.2017Ogłoszenie w sprawie terminów składania wniosków o ustalenie prawa do świadczeń
2.9.2015Informacje w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych
27.6.2014Informacje dotyczące Karty Dużej Rodziny
5.3.2014Informacja o projekcie "Nowe kwalifikacje - szansą umożliwiającą integrację zawodową i społeczną w Gminie Żyrzyn"
21.2.2014Informacja dotycząca wydawania żywności w 2013 roku
21.2.2014Zespół Interdyscyplinarny do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie