Informacje o Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) mieści się w Żyrzynie przy ulicy Powstania Styczniowego 15.

PSZOK czynny jest w każdą sobotę w godzinach: 700 - 1500.