Wzory deklaracji i informacji podatkowych
w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
obowiązujące na terenie gminy Żyrzyn w 2016 i 2017 roku

-uchwała nr VIII/50/2015 z 16 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2016 rok
-uchwała nr VIII/51/2015 z 16 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Żyrzyn
-deklaracja na podatek od nieruchomości
-deklaracja na podatek rolny
-deklaracja na podatek leśny
-informacja w sprawie podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego