Obwieszczenie Wójta Gminy Żyrzyn
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żyrzyn dla terenu położonego w miejscowości Żyrzyn, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

  • Treść obwieszczenia
  • Prognoza oddziaływania na środowisko
  • Projekt uchwały
  • Załącznik nr 1 - Żyrzyn